متن اهنگ خواب نباشیم شایع

متن آهنگ خواب نباشیم از شایع به صورت کامل

متن اهنگ خواب نباشیم

شیر شایع
من اینجام
آماده تر از قبلا ام
سر پا ام، واینسته یه جا گردنت
صفر دو یک
ممرضا بیا
صفر دو یک
تهران، اصلی

کُلت نیست جیبمون
کارد نداریم، باج ندادیم
هیچ جا ولی آمار درارید
والا من ندیدم تیر و خشاب حوالیم
شما میگید تانک سوارید؟
خواب نباشیم؟
جوراب زنونه میکشی سَرِت
جیگر چقدر داری زیر پیراهنت
رفیقتون از کیه میخره؟
چیه میزنه؟
لاته؟
رفته بگیره دیه دیدنش
د میزنه به ولله بلوف
چون چند بار گرفته چند کام کلفت
دادگاه چیه میاد جلو سرباز مقر
بدینش من تحویل، فرداش درست
گنگ های تهش سوار سمند
ملک فروشیتون نداره سند
تهش باشی دزد طلاهای ننت
مقاله بلد ولی پر جواب غلط
یارو، لگد توو * گربه نزده
گنده نیست حرف های گنده بلده
* بلدن فحش بدن همه
تیزی که ما هم داریم
مهم * زدنه

هی میگه گنگم گنگم
معلوم نیست چی مصرف کردن
هی میگه گنگم گنگم
داره میگیره خندم کم کم
هی میگه گنگم گنگم
معلوم نیست چی مصرف کردن
هی میگه گنگم گنگم
داره میگیره خندم کم کم

تکست آهنگ شایع خواب نباشیم
سلامتی حریف های فرضیتون
تو که دیدی هر دری بازه رفتی توو
اگه لاتی تسبیح کو؟
بده یه حبسی توو
* توو حبسیتون
ما تهرانیم و تهران با ما
جون میگیره میزنه چرک هاش بالا
میاد صداش از بنز و پیکان کارها
از زیر زمین اومد شده ایرلاین حالا
خودتو نگا ما معلومه فاصلمون
پشت کی رو دارید دست بوسه مائه همون
قد پانچ هات لفظ توشه باد گلوم
بپرسی از مامان ممنوعه رابطمون
خلافی شما هر روز مائه
جوون رییِلیم و * دستور کار هنوز
قشنگ رنگ پس کوچه ها به زبون
کی لاتون یه بار داد زد توو چشای مامور
فیلم میبینین، لفظ بلدین
من تنهام، به * هر چند نفرید
یه چشمم مهیار، یه چشمم جعفری
من هنوز تهرانم و قلمم خطری
بی ادبم اگه بی ادب شی
لباس هام رو نمیدونم اما سیسم اصلی
اونا که میشناسنم بهم میگن مشتی
دشمن که نه، ولی * هستید

هی میگه گنگم گنگم
معلوم نیست چی مصرف کردن
هی میگه گنگم گنگم
داره میگیره خندم کم کم
هی میگه گنگم گنگم
معلوم نیست چی مصرف کردن
هی میگه گنگم گنگم
داره میگیره خندم کم کم